Search help
Aan de leden der Nederduitsch Gereformeerde kerk in de Z.A. Republiek : en voorts aan allen die de Gereformeerde kerk liefhebben wordt het navolgende verslag